PUBLICATIONS

Research related to the field of the Building Blocks project

Strömmer, Maiju 2017. Mahdollisuuksien rajoissa: Neksusanalyysi suomen kielen oppimisesta siivoustyössä. Jyväskylä Studies in Humanities 336. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Available online.

Strömmer, Maiju 2017. Work-related language learning trajectories of migrant cleaners in Finland. Apples – Journal of Applied Language Studies 11 (4), 137–160. Available online

Strömmer, Maiju 2016. Material scaffolding: Supporting the comprehension of migrant cleaners at work. European Journal of Applied Linguistics 4 (2), 239–275. DOI: 10.1515/eujal-2015-0039. Available online.

Strömmer, Maiju 2016. Affordances and constraints: Second language learning in cleaning work. Multilingua: Journal of Cross-Cultural and Interlanguage Communication. 35 (6), 697–721. Available online.

Partanen, Maiju 2013. Suomen kielen oppimisen mahdollisuudet ja työyhteisön tuki puhdistuspalvelualalla: afrikkalaisten maahanmuuttajien käsityksiä ja kokemuksia. Teoksessa T. Keisanen, E. Kärkkäinen, M. Rauniomaa, P. Siitonen & M. Siromaa (toim.). Osallistumisen multimodaaliset diskurssit. AFinLAn vuosikirja 2013. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 71. Jyväskylä: AFinLA, 55–76. Available online.