Building Blocks

Työelämässä tarvittavien toisen kielen resurssien rakentuminen

Building Blocks -hanke tutkii työelämässä tarvittavien suomen kielen resurssien kehitystä aikuisilla maahanmuuttajilla, joiden tavoitteena on työllistyä omalle alalleen Suomessa.

Hanke toteutetaan Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksessa. Suomen Akatemia rahoittaa hanketta vuosina 2019–2023.

Lue lisää hankkeesta, tutkijoista ja julkaisuista

Ota yhteyttä: bblocks(a)jyu.fi

Kuva: Linda Saukko-Rauta / RedanRedan Oy 2020

Developing second language resources for working life

This interdisciplinary project explores the Finnish language resources needed and developed by adult immigrants whose aim is to get employed in their own field in Finland. 

The host institution of the project is Department of Language and Communication Studies, University of Jyväskylä, Finland. The project is funded by the Academy of Finland for years 2019–2023.

Read more about the project, the research team and its partners, and the publications.

Contact: bblocks(a)jyu.fi